Дата на раѓање 30.05.1969
Место на раѓање Струмица, Р. Македонија
Висина 164 см
Боја на очи Кафеави
Боја на коса Темно кафеава
Телесна градба Витка
Работно искуство над 25 години
Мајчин јазик Македонски
Странски јазици Германски, Англиски
Возачка дозвола Категорија Б