2007-2015 Народен Театар „Антон Панов“ Струмица / MK
 
Позначајни улоги
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2000-2004 Zimmer Theater Tубинген / DE
 
Позначајни улоги
 
 
 • Селанката во Пер Гинт (К. Метцгер)

 
  WindSpieltheater, Hebbel Theater, Werkstatt der Kulturen Берлин / DE
 
Позначајни улоги
 
 
 • Дон Кихот / Санчо Панса во Трилог.
 • Двојникот на Дон Кихот (Н. Етерович)

 
  Народен Театар „Антон Панов“> Струмица / MK
 
Позначајни улоги
 
 
 • Доли во Perpettum Mobile (С. Ковачевиќ – Алексиќ)
 • Марта во Вирус (Ц. Милосављевиќ – Банде)

 
   
1990-1999 Народен Театар „ Антон Панов“ Струмица / MK
 
Позначајни улоги
 
 
 • Љубовницата во Заморени (Љ. Георгиевски)
 • Евридика во Словенски Орфеј (Г. Тренчовски)
 • Јудејка во Евангелија по Јуда (Г. Тренчовски)
 • Софија во Пеликатник (Б. Ставрев)
 • Маша во Галебот (С. Стојановски)
 • Дадилката во Ромео и Јулија (Н. Поплавска)

 
   
   
   
   
   
  Драмски Театар – Скопје Скопје / MK
 
Позначајни улоги
 
   
   
  Народен Театар „Војдан Чернодрински“ Прилеп / MK
 
Позначајни улоги
 
 
 • Лидочка во Свадбата на Кречински (С. Стојановски)

 
  Народен Театар – Штип Штип / MK
 
Позначајни улоги
 
 
 • Биби во Секс таблетки (К. Ангеловски)
 • Арикија / Никол во Ја играме Федра (С. Котушченко)

 
   

Понатамошно образовние
   
1993-1997 Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје / MK
 
 • FDU graduated actress in the graduating class of Professor Vladimir Miltschin

 
2002 Acters Training in Krefeld Крефелд / DE
Интереси Основач на невладината организација "MAНA" - Култура и Уметност