ТАА

Тибурсио и Синфороса

Комедија од грешки

Легендарната струма

1984

Не чукај блиску до срцето

Подземна комедија

Ни ќар ни зијан

Кабинетот на проф. Тарана

Мурлин Мурло

Второ пришествие